Maskine – et ontologisk udgangspunkt

Akademia kan udfordres ved at lade det mediere af andre formidlingsformer. Akademia har primært været skrevne tekster og har på den måde indgået en relation med skriftsproget, som synes at være en ophøjet form i akademiske kredse. Dette indlæg benytter sig af en anden form, og eksperimenterer med at lade akademisk diskussion indgå relation med mundtlighed, levende billeder, animation med mere.

Indlægget diskuterer et andet ontologisk udgangspunkt for en teknologiforståelse. Det sker med udgangspunkt i en klassificering af de herskende teknologiforståelser, som kan identificeres i den didaktiske kontekst i dag (Friisen & Hamilton 2014). Med udgangspunkt i Levi Bryants objekt-orienterede ontologi (Bryant 2012,2014) forsøger indlægget sig med maskinbegrebet som ontologisk udgangspunkt.